Motie is aangenomen , alleen de VVD was tegen.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.

Mens en dier. Meer dan drie op de vier Nederlanders stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

Kosten. De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen jaar per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner).

Waarom statiegeld? Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

  • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes; 
  • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
  • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
  • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Wij hopen op uw steun voor deze motie!