Ammendement is door de hele raad aangenomen

Raadsvergadering van donderdag 8 februari 2018

In de raadsvergadering van zes juli 2007 is hier in de raad de Contourschets Klimaatnota 2018-2023 vastgesteld. Daaruit voortkomend ligt nu de klimaatnota voor. Wij bedanken iedereen voor het werk wat zij hieraan hebben verricht.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert, wij zien dat ook om ons heen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot. Hier in de Neder-Betuwe kunnen we onze ogen daar niet voor sluiten. Wat Gemeentebelangen betreft is de tijd van afwachten voorbij en moet er nu daadwerkelijk overgegaan worden tot actie.

Zonnepanelen en windenergie

In deze energienota wordt de route beschreven die de gemeente in wil slaan om in 2050 voor 50% energie neutraal te zijn. Daarvoor wordt er vooral gekeken naar zon en windenergie. Wij willen echter dat er naar een zo breed mogelijk palet van duurzame oplossingen wordt gekeken. De ontwikkelingen rondom deze duurzame oplossingen staan niet stil. Bijna elke dag lees je weer over nieuwe ontwikkelingen. Wij mogen onze ogen hiervoor dan ook niet voor sluiten; Wij vinden dat we gebruik moeten maken van alle middelen die ons ter beschikking staan of komen te staan.

Klimaat tussen de oren.

Voor een paar jaar geleden was het klimaat nog niet zo’n issue als nu, maar we weten allemaal dat we nu moeten acteren. Klimaatneutraal leven en werken moet tussen de oren van onze inwoners en ondernemers gaan zitten.  Met zonneweides en windmolens halen we misschien wel onze doelstelling, maar veranderd de levensstijl van onze inwoners en de manier van werken door onze ondernemers niet. Gelukkig zien wij dat duurzaam wonen en Ondernemen binnen onze gemeente in de lift zit. Wij zien steeds meer huizen met zonnepanelen of zonneboilers en ook onze ondernemers zitten niet stil. Deze ontwikkelingen moeten wij zeker ondersteunen.

Conclusie

Gemeentebelangen vindt deze Nota te eenzijdig van opzet. Er wordt naar onze mening teveel gekeken naar zon en windenergie alleen. De ontwikkelingen rondom duurzaamheid volgen elkaar in rap tempo op. Gemeentebelangen wil openstaan voor alle mogelijke initiatieven om onze gemeente duurzaam te krijgen, vandaar dat wij het amendement hierover ook mede gaan indienen.