Hierbij een korte samenvatting van het begrotingsdebat van 5-11-2015

 

De besluiten: (amendementen)

 

-Geen bezuiniging van 7000 euro op de post Rekenkamer (amendement ingediend door gemeentebelangen)

-De voorgestelde bezuiniging op het bibliotheek werk terugdraaien (amendement ingediend door Gemeentebelangen, die met dezelfde inhoud later door de PvdA is overgenomen en vastgesteld door de gemeenteraad) motie van SGP, CDA en VVD zorgen voor de opdracht aan het college om alternatieven te zoeken samen met de 10 gemeenten uit de regio. Bezuiniging is dus nog niet van de baan. In 2016 verder onderzoek.

-De voorgestelde bezuiniging, totaal voorgesteld was 183.000 euro, op de post professioneel jongerenwerk, ouderenwerk en maatschappelijk werk wordt met de helft ingevuld  (183.000-91.500 euro). Dit naar aanleiding van een amendement van Gemeentebelangen en motie SGP, CDA, VVD.

-Bezuiniging op SWAN wordt gehalveerd tot 2017

-Bezuiniging Speel-O-Theek, SWAN, Orang 2 Tua Maluku, Ons Trefpunt, Sport voor ouderen, en Klaartje en Swobrik vervoer gaan niet door (amendement Gemeentebelangen met zelfde uitkomst als amendement SGP, CDA en VVD)

-In 2016 niet besparen op de sportaccommodaties (dit naar aanleiding van een amendement van Gemeentebelangen)  Helaas is de bezuiniging door voorstel SGP, CDA en VVD toch door gegaan.

-In overleg met de Sportkoepel bespreken wat de mogelijkheden zijn tot bezuinigingen. In samenhang met bovenstaand amendement van Gemeentebelangen.

-Voorgestelde bezuiniging op Kunst en Cultuur. Naar aanleiding van een amendement van Gemeentebelangen wordt de voorgestelde bezuiniging teruggebracht van 12.000 euro naar 6.000 euro

-De korting op peuterspeelzalen met 1 jaar opschorten voor nader overleg op bezuinigingsmogelijkheden.

-De OZB met 2% verlagen (Dit gaat afhankelijk worden van het aantal woningen/bedrijven)

 

De opdrachten aan het college: (moties)

In overleg met alle deelnemende gemeentes te bekijken hoe de bibliotheekfunctie efficiënter kan worden gerund.

Overleggen met de Sportkoepel hoe verder de efficiency kan worden verbeterd.

Informeren mogelijkheden tot heffing Precariobelasting