Beste bezoeker van onze website,

Op 9 maart was er weer een raadsvergadering én een belangrijke in het gemeentehuis.

Op deze avond werden de agendapunten besproken om besluiten te nemen over het financieel steunen van het bibliotheek werk, de voorgestelde nieuwe aanpak van het groenaanzicht in onze gemeente, en nog veel meer.

Als Gemeentebelangen hadden we deze avond terdege voorbereid. In de voorronde had met name ons lid Evert de Bruine een gloedvol betoog gehouden om de Bieb ongemoeid te laten. Ook hadden we een paar goede opgezette amendementen opgesteld o.a. voor het groenbeleid en de bibliotheek.

Dit alles om de gemeente minder geld uit te laten geven voor projecten die nog volop in beweging zijn. We praten dan over meerdere tonnen euro’s.

Echter, de tegenpartij ( SGP,CDA en VVD ) hadden ook hun moties in stelling gebracht. Zij willen een onderzoek om te kijken of de Bieb nog goedkoper is “te runnen”. (  minder modules, herziening lidmaatschapgeld, heroverweging contributie )

De uitslag van dit onderzoek, wat uiteraard ook niet gratis is, moet vóór 2018 verwerkt worden in het nieuwe “contract” met de Bieb. Het z.g.n. convenant.

Het amendement van Gemeentebelangen, voor het behoud van de Bieb in de huidige uitvoering , was ook afgestemd op het feit dat het CDA en de VVD, middels de media, hadden laten weten tegen de voorgenomen bezuiniging te zijn van de Bieb.

Voor het begin van de vergadering bleek het dat de mening van de VVD en het CDA weer zó veranderd was dat men, samen met de SGP, een omweg had bedacht om toch de bezuiniging van de Bieb te kunnen gaan realiseren.

Een mens kan in korte tijd veranderen van inzicht!

Ondanks onze volle inzet van o.a. Anke Groeneveld en Lucia Roelofsen in “het Debat” ( dit gaat vooraf aan “het Besluit” ) konden we helaas de coalitie partij niet op andere gedachten brengen.

In “het Besluit” heeft ons raadslid Rudine Berends nog een keer “volle kracht” gegeven om de twee moties tóch aangenomen te laten worden.

Echter, het mocht niet meer baten. De “tegenpartij”, met hun meerderheid aan stemmen, liet onze moties stranden.

Een vreemde zaak blijft toch dat het CDA en de VVD zó snel weer van mening konden veranderen! Men voelde zich blijkbaar tóch geriefelijker om op goede voet te blijven met een grote politieke partij als de SGP en hebben daar blijkbaar veel voor over….

Dit optreden doet de lokale politiek geen goed en zal menig inwoner de wenkbrauwen laten fronzen!

 

Met leesgroet: de fractie van Gemeentebelangen.