Nieuwsbericht Gemeentebelangen Neder-Betuwe.

Op donderdagavond 06-07-2017 was er een raadsvergadering waarin diverse zaken werden behandeld. Graag brengen wij u op de hoogte van onze mening en ideeën middels onderstaand bericht.

Allereerst willen wij u melden dat Evert de Bruine voor ons onze partij burgerraadslid is geworden. Evert kwam bij ons in beeld toen twee jaar geleden de bezuiniging op de bibliotheek werd bekend gemaakt. Hij was een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief ‘de bieb blijft in de Neder-Betuwe' en had kritiek op ons dat wij te weinig zichtbaar waren in de media. Wij zijn dan ook blij dat hij, na lang aandringen, ons komt versterken en wensen hem veel succes voor de toekomst. Nu onze fractie op volle sterkte is kunnen wij vol aan de slag voor onze gemeente, inwoners en ondernemers.

 

Cor, Mimi, Evert 


Bibliotheekwerk.

Nog steeds zijn we bezig met het bibliotheekwerk in onze gemeente. De coalitie wil graag een modulair aanbod zodat we kunnen kiezen wat we wel en niet willen gebruiken. Wij vinden nog steeds en dat word bevestigd door onderzoeken dat de huidige bibliotheek voldoet. De bibliotheek is en blijft een van de goedkoopste in Nederland. Verschillende partijen vinden dat er te weinig betalende leden zijn, ook wij vinden natuurlijk dat het mooi zou zijn als er meer leden bij komen, maar de bibliotheek trekt niet alleen betalende leden. Bibliotheek Rivierenland staat namelijk ook open voor iedereen die bijvoorbeeld voor een krantje of een bakkie koffie en natuurlijk de sociale ontmoeting langskomen. Dat de raad gisteren unaniem heeft aangenomen om samen met de regio de besprekingen voor een nieuw convenant voort te zetten vinden wij dan ook zeer bemoedigend. We wachten de uitkomsten daarvan dan ook met gezonde spanning af. Onze motie, samen met de PvdA Neder-Betuwe en ChristenUnie Neder-Betuwe om het college de opdracht te geven te kijken naar een betere bibliotheek locatie in Ochten om ook daar te zorgen dat er een volledige bibliotheek zou kunnen komen hebben we gezamenlijk ingetrokken, nadat de wethouder ons had toegezegd dit mee te nemen in het nieuwe accommodatiebeleid.

Kadernota.

Gemeentebelangen is blij met de kadernota 2018-2021. Wij vinden het belangrijke dat de financiële huishoudingen binnen onze gemeente op orde is. Gebleken is dat er dit jaar zelfs nog geld is over is wat uitgeven kan worden. In de meicirculaire gemeentefonds 2017 worden dan ook verschillende zaken aangehaald waar dat geld voor gebruikt kan gaan worden. Uiteraard zijn wij verheugd dat die ruimte er is, alleen vinden wij het jammer dat de coalitie de keuzes heeft gemaakt die nu worden genoemd. Gemeentebelangen had namelijk graag gezien en wij hebben dat ook kenbaar gemaakt, dat dit geld moet worden gebruikt om de bezuinigingen op sport (€239.800,- structureel) en verenigingen te verzachten. Onze verenigingen en sportclubs staat het water aan de lippen vanwege deze bezuinigingen en de consequentie daarvan is dat men bijna geen vrijwilligers en bestuursleden meer kan krijgen. Wist u dat de sportvereniging, verenigd in de sportkoepel zelf €50.000,- van de bezuinigen moet ophoesten! Dit houd in dat subsidie voor jeugdleden wordt stopgezet, er een korting komt op de onderhoud- subsidie van sportvelden en een verhogen van de huur van binnensportaccommodaties? Dit kan natuurlijk alleen betaald worden onder andere de contributie van leden te verhogen, iets wat niet iedereen zomaar kan betalen. Wij kunnen deze bezuinigingen dan ook niet steunen, omdat wij vinden dat deze verenigingen en clubs een belangrijke taak vervullen binnen onze gemeente waar niet op bezuinigd dient te worden, maar wat juist zou moeten worden gestimuleerd. Helaas ziet de coalitie van SGP, CDA Neder-Betuwe en VVD Neder-Betuwe dat anders en zien er meer heil om in nog meer geld te stoppen in het tegengaan van alcoholmisbruik (meer controles), nog meer geld voor het laanboomcentrum (ABC) en geld voor verkeer & vervoer en groen. Wij hebben de motie hierover dan ook niet gesteund.

Verkiezingen

Als partij zijn wij druk bezig om voor te bereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We hebben de verkiezingscommissie samengesteld (Cor Drost, Anke Groeneveld en Evert de Bruine) en ook hebben we besloten wie de lijsttrekker wordt voor onze partij. Daarover later meer!

Zomerreces.

Na deze raadsvergadering is het zomerreces begonnen. Wij gaan ons opmaken voor het laatste deel van het jaar en gaan er even tussenuit. Natuurlijk kunt u ons altijd bereiken via onze Facebookpagina (Gemeentebelangen Neder-Betuwe). Heeft u deze pagina al geliket, gewoon even doen, want zo blijft u op de hoogte wat wij doen als uw vertegenwoordigers in de gemeentelijke politiek. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk willen wij u namens Gemeentebelangen een goede vakantie toewensen.

Fractie Gemeentebelangen.

Rudine, Mimi, Anke, Janine, Piet, Lucia, Cor en Evert.