Op 4 mei was de herdenking van de Dakota die neerkwam vlakbij Opheusden op 18 september 1944.

De plaats waar het toestel neer was gekomen ligt tegen het nieuwe ABC (Agro Buiseness Centre) terrein aan.

Als bezoeker was het even wennen dat je langs diverse opslag van goederen  moest lopen om bij de plek van samenkomst te komen.

 

De gezamenlijke 4 en 5 mei Comités hadden alles uit de kast gehaald om dit evenement te doen slagen.

Er waren diverse familieleden uitgenodigd van de bemanning van het vliegtuig waaronder de 97 jarige weduwe van de parachutist Reg Shurbourne, haar zoon en haar schoondochter

En…om precies elf uur kwam er een Spitfire 4x overvliegen als eerbetoon voor deze herdenkingsbijeenkomst!

Onze nieuwe burgemeester, Jan Kottelenberg, opende hierna de bijeenkomst met een 2 – talige inleiding. Hij ging in het kort in op de toedracht en verloop van dit incident.

Hierbij werden de hulpacties van de plaatselijke families van Zanten en de Wit ook betrokken.

Dhr Gerard Nieuwenhuis sprak ook zijn waardering uit toen hij zag dat er zoveel kinderen aanwezig waren.

“Want zij zijn het toch die de fakkel door moeten geven van deze 4 mei herdenking”, aldus de spreker.

Hierna kon een afvaardiging van de school een eigen gemaakt gedicht voordragen. Dit was echt heel knap gedaan en uit het hart van de leerlingen gegrepen.

Ook werden er als eerste door de burgemeester een fraai boeket gelegd bij het monument. Hierna volgde de familie Shurbourne met een eveneens fraai bloemstuk. Ook werden er door de schoolkinderen  een aantal bloemen gelegd bij het eenvoudige monument.

Dit alles werd begeleid door een uitmuntend spelend Amicitia!

Omstreeks 12.00 was de plechtigheid ten einde.

 

Het was een imposante bijeenkomst en alle lof voor de organisatie!