Lid worden, advies en ondersteuning op gemeentelijk beleid

Waarom zou u lid willen worden van Gemeentebelangen?

U bent geïnteresseerd in de lokale Politiek en wil zonder al te veel verplichtingen mee kunnen praten over uw leef- en woonomgeving.

Dan bent u bij ons op de juiste plek. Wat houdt het lidmaatschap in?

  • 1 x per jaar ledenvergadering met een activiteit
  • U ondersteunt de fractie met uw inzicht over zaken die u belangrijk vindt.
  • Uw stem is van belang in de fractievergaderingen
  • U denkt en praat mee zonder verplichtingen maar op een democratische wijze
  • Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar een familie betaald € 20,00

Als u lid wil worden neem dan contact op met ons secretariaat

Anke Groeneveld
Dalwagenseweg 42
4043 MZ Opheusden
Tel: 0488 441764
Email: anke@gemeente-belangen.net

U kunt natuurlijk ook donateur worden: ons bankrekeningnummer is NL54 INGB 0007 2962 61  tnv penningmeester Gemeentebelangen Neder-Betuwe