De motivatie van Rudine Berends-Jansen

Allereerst ben ik vereerd voorgedragen te worden namens mijn partij voor het kandidaat wethouderschap. Ik wil me heel graag inzetten voor het publiek belang van al onze inwoners. Luisteren naar wat er leeft in onze dorpen en daarop beleid maken en uitvoeren. Het verbeteren van onze dienstverlening zodat onze inwoners tijdig en gemotiveerd antwoord krijgen op vragen, vergunningen en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld moet worden. Ik ga ook voor het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en onze inwoners (burgerparticipatie). Vanuit mijn opleiding en ervaring bij gemeenten en het raadslidmaatschap meen ik een goede, doelmatige en constructieve bijdrage te leveren in het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe.