Agenda jaarvergadering Gemeentebelangen 2019

Dorpshuis Kesteren 19.30-21.30

  • Opening Cor Drost        (voorzitter)
  • Jaarverslag Anke Groeneveld (Secretaris)
  • Financieel jaarverslag Rudine Berends (penningmeester)
  • Hoe verder met de site
  • Rondvraag
  • Mogelijkheid tot gesprekken tussen belangstellenden en de fractie