We stellen ons eerst aan u voor:

 

Raadslid en Fractievoorzitter , penningmeester
Rudine Berends
Hamsestraat 82
4043 LK Opheusden
tel: 0488 442535       0654332432
E: rudine@gemeente-belangen.net

 

 

Raadslid
Mimi Gunther
Fazantstraat 24
4043 NM Opheusden
tel: 0488 442102
E: mimi@gemeente-belangen.net

 

 

Lid steunfractie 

Piet van Schuppen
Welysestraat 32
6669 DK Dodewaard
tel: 0488 411953
E: piet@gemeente-belangen.net

 

Burgerraadslid ,lid steunfractie en secretariaat
Anke Groeneveld
Dalwagenseweg 42
4043 MZ Opheusden
Tel: 0488 441764
E: anke@gemeente-belangen.net

  

 

Lid steunfractie
Janine van den Brink
Berkenstraat 21 
4043 PD  Opheusden 
E: janine@gemeente-belangen.net

 

 

 

Burgerraadslid en lid steunfractie
Cor Drost
Prunusstraat 14a
4043 NV Opheusden
Telefoon 06 57875500
E: cor@gemeente-belangen.net

 

 

 Burgerraadslid en lid steunfractie                                                                                                                             
 Lucia Roelofsen                                                                  
 Westeinde 35
 4041 WC Kesteren                                                           
 Telefoon 0488 483696

 E: lucia@gemeente-belangen.net

                  

Burgerraadslid en lid steunfractie
Evert de Bruine
De Rouwaer 21
4051 HE Ochten
Telefoon 0344 845719
E:
 evert@gemeente-belangen.net

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                 

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Gemeentebelangen heeft momenteel 2

raadszetels  die bezet worden door:

Fractievoorzitter Rudine Berends, zij werkt bij de gemeente Buren en weet veel over regelgeving binnen het lokale gebeuren. En weet hoe de ambtelijke werkomgeving eruit ziet. In de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing probeert zij burgers meer te betrekken bij de lokale politiek en de wijze van vergaderen van de gemeenteraad te veranderen.

Raadslid Mimi Gunther, is heel nauw betrokken bij diverse organisaties en draagt veel bij aan een goed contact tussen bestuur-burgers en ondernemers.

Er wordt minimaal 2 x in de maand een openbare fractievergadering gehouden waar alle agendapunten aan de orde komen die in de openbare Raadsvergadering worden behandeld. Iedereen is bij deze vergaderingen van harte welkom om te luisteren of advies te geven over de te behandelen agendapunten.

Op de website van de gemeente www.nederbetuwe.nl onder Raadsinformatie vindt u de te behandelen agendapunten. Klik hier voor het vergaderschema